Trang chủ  »  THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tổng kết Nghị quyết số 02 về đẩy mạnh phát triển sản xuất cây màu, vụ đông giai đoạn 2006-2010

Sáng 02/7/2010, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến báo cáo tổng kết vào Nghị quyết số 02- của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển sản xuất cây màu,vụ đông giai đoạn 2006-2010. Đ/c Đặng Xuân Thiều- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đ/c Đàm VĂn Vượng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự. Đ/c Phạm Văn Ca- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC