Trang chủ  »  DU LỊCH - LỄ HỘI

Xã Quỳnh Hoa huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ hội đền Ngọc Quế

Sáng ngày 20/09/2015, xã Quỳnh Hoa đã tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống đền Ngọc Quế. Về dự lễ khai mạc có lãnh đạo đại diện Phòng Văn hóa thông tin, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN, các ban ngành đoàn thể, HTXDVNN, HTX điện năng, đại diện các ngành học, các đoàn kim nhạc xã bạn cùng ban tư vấn làng Ngọc quế, làng Bồ trang, ban công tác mặt trận các khu dân cư, giáo xứ Bồ ngọc, họ giáo Bái đông, ban khánh tiết, ban hộ tự các đền chùa trong xã, công ty, xí nghiệp, con em xa quê, quý khách thập phương và nhân dân địa phương.
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC