An ninh - Quốc phòng
Sức bật từ phong trào thi đua quyết thắng ở Quỳnh Phụ

Ngày cập nhật: 16/09/2015

    Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong lực lượng vũ trang (LLVT), Đảng ủy, Ban CHQS Quỳnh Phụ đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện Quỳnh Phụ hàng năm được duy trì nghiêm túc, có nề nếp, hiệu quả.

 Trong các chỉ tiêu thi đua, Đảng ủy, Ban chỉ huy đặt chỉ tiêu giáo dục chính trị lên hàng đầu, thường xuyên phát động phong trào tự học, tự rèn, duy trì nghiêm chế độ học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Ở xã Quỳnh Hoàng, cấp uỷ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn chọn cử những người đủ điều kiện vào lực lượng dân quân. Cấp uỷ không chỉ trực tiếp xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị mà còn tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt công tác giáo dục chính trị, như mua cấp sổ, bút cho dân quân, cử đại biểu lãnh đạo các ngành đến dự buổi học tập chính trị tập trung của dân quân, tổ chức giao lưu giữa lực lượng dân quân với các đoàn thể, tổ chức tham quan di tích lịch sử… Thông qua đó đã tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QSQP địa phương, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ. Kết quả giáo dục chính trị tư tưởng cho LLVT ở Quỳnh Phụ đã thực sự mang lại hiệu quả cao. Kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm, 100% các đơn vị đạt yêu cầu, trong đó lực lượng thường trực đạt từ 80 - 85% khá, giỏi, lực lượng DQTV, DBĐV 70 - 75% đạt khá, giỏi, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT xác định tốt nhiệm vụ.

Trong lãnh đạo, Đảng bộ Quân sự huyện  đã phát huy được trí tuệ tập thể, xây dựng được tinh thần đoàn kết nội bộ, duy trì nghiêm các chế độ nề nếp sinh hoạt, chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt bình quân 75%; không có đảng viên vi phạm, được Tỉnh uỷ tặng cờ Đảng bộ TSVM 5 năm liền, Bằng khen về thành tích thực hiện tốt chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", Đảng uỷ, Ban CHQS huyện xác định đây là một trong những nội dung thi đua quan trọng liên quan đến việc hoàn thành các chỉ tiêu thi đua khác. Là đơn vị vững mạnh toàn diện cũng đồng nghĩa với việc phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là an toàn về người và vũ khí trang bị.

Đánh giá về kết quả phong trào TĐQT, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban CHQS Quỳnh Phụ đều thống nhất với nhận xét: Phong trào TĐQT thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy LLVT huyện phấn đấu và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân thuộc LLVT huyện đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Ảnh: Luyện tập lấy đường ngắm

Bài, ảnh: MINH SƠN
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC