Xây dựng nông thông mới
Năm 2015, huyện Quỳnh Phụ có thêm 16 xã về đích NTM

Ngày cập nhật: 21/01/2016

    Từ đầu năm 2015, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng các tiêu chí XD NTM ở các xã, hướng dẫn các xã đăng ký danh mục các công trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí; UBND huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu các xã về đích NTM năm 2015, hàng tháng tổ chức giao ban nghe cơ quan thường trực, các phòng ban liên quan và các xã báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhiệm vụ giải pháp tháng tiếp theo…

Ảnh: Nhân dân huyện Quỳnh Phụ tích cực làm đường giao thông

Với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành, bằng nhiều nguồn lực, trong năm, các địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí. Kết quả, năm 2015, đoàn thẩm định của tỉnh, huyện đã tổ chức 3 đợt thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2015, đến nay 16/16 xã đăng ký đã được đoàn thẩm định của tỉnh chấm đạt các tiêu chí theo quy định và Quỳnh Phụ là huyện hoàn thành sớm nhất kế hoạch xây dựng NTM năm 2015 trên địa bàn tỉnh.


Ảnh: Đường giao thông nội đồng trên địa bàn

Về các mục tiêu cụ thể trong năm 2016, phấn đấu có thêm 5 xã trở lên đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM của huyện trên 27 xã, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 15 tiêu chí trở lên, để huyện Quỳnh Phụ đạt NTM vào năm 2017. 


Lệ Xuân
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC