Xây dựng nông thông mới
Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày cập nhật: 16/10/2015

    Trong hai ngày 15 - 16/10, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định kết quả xây dựng NTM của 3 xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ).
Đường NTM xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ)

Tuy xa trung tâm huyện, với xuất phát điểm thấp, sau gần 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Nguyên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ đường giao thông và thủy lợi nội đồng được cứng hóa 100%; 100% hộ dân ở các xã được sử dụng điện và nước sạch; các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao, tổ hợp tác, HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực.

 

Sau khi nghe báo cáo của ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã và đi kiểm tra, đánh giá, thẩm định từng tiêu chí trên các lĩnh vực tại các thôn, xóm, trường học, chợ, nhà văn hóa... Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh cơ bản nhất trí kết quả 3 xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Nguyên đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trên cơ sở đó đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Nguồn: Trịnh Cường - Báo Thái Bình
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC