Đảng bộ chính quyền
UBND huyện họp phiên thường kì tháng 9/2015

Ngày cập nhật: 26/09/2015

    Sáng ngày 18/09/2015, UBND huyện họp phiên thường kì tháng 9/2015. Đồng chí Nguyễn Quang Cơ – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quang Cơ –  Phó bí thư huyện ủy,

 Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


9 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, với sự nỗ lực của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa vụ xuân đạt khá cao, cơ cấu chuyển dịch tích cực; CN – TTCN tiếp tục phát triển, XDCB được quan tâm đầu tư; quản lý tài chính chặt chẽ phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương; tình hình ANTT, ATXH trên địa bàn được giữ vững; công tác quốc phòng được củng cố; các hoạt động VHXH, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì; công tác giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách và hộ nghèo được quan tâm, đời sống vật chất tinh thân của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 11.185 tỷ đồng = 79,85% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 2.786 tỷ đồng = 90,58% kế hoạch, tăng 3,7%; CN – TTCN, XDCB ước đạt gần 7 nghìn tỷ đồng = 77,91% kế hoạch, tăng 8,9%; TMDV ước đạt trên 1.489 tỷ đồng = 72,22% kế hoạch, tăng 8,6%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế: tình hình ANTT, ATGT tại một số địa phương chưa được kiểm soát chặt chẽ, tại nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, tình trạng xe tự dóng dựng, lấn chiếm lòng lề đường tái diễn; công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở còn hạn chế: tình trạng vi phạm đất đai ở một số địa phương, cụm công nghiệp còn xảy ra; công tác quản lí hành nghề y dược tư nhân chưa triệt để, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn ở mức cao; việc thực hiện chính sách cho các đối tượng đặc thù, đảm bảo an sinh xã hội còn chậm; còn đơn vị, địa phương thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện chưa nghiêm túc, công tác phối hợp các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, thống nhất…

Với thời gian 1 ngày, hội nghị đã thông qua các báo cáo về: tình hình phát triển KTXH của huyện 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015, kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn và một số báo cáo quan trọng khác. Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: các biện pháp chuẩn bị cho đợt giao quân vào đầu năm 2016 đảm bảo số lượng và chất lượng; việc đảm bảo tình hình ANTT, ATGT, đặc biệt là tệ nạn ma túy trên địa bàn; công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, trồng cây vụ đông; công tác thu thuế, phí, lệ phí của huyện; công tác tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới: cần tập trung phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa, đẩy mạnh trồng cây vụ đông; tăng cường giám sát dịch bệnh, công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm vụ thu đông; đôn đốc hướng dẫn các xã thực hiện về đích Nông thôn mới năm 2015, tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, ATGT; tập trung thu đúng thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước đảm bảo nhiệm vụ chi; chỉ đạo các  xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, BVMT; tiếp tục quan tâm các hoạt động giáo dục, y tế, dân số và các hoạt động chính sách, giải quyết việc làm; công tác quân sự địa phương…v..v..

Lệ Xuân
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC