Đảng bộ chính quyền
Thông báo về: Thể lệ giải báo chí toàn quốc (Giải liềm vàng)

Ngày cập nhật: 18/06/2018

    Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 24 tháng 05 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và Tổ chức hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải búa liềm vàng) lần thứ III trên địa bàn huyện, Đài truyền thanh - truyền hình huyện đề nghị đồng chí Trưởng đài truyền thanh xã, thị trấn tập trung vào một số nội dung:
Dưới dây là công văn hướng dẫn của Đài truyền thanh - truyền hình huyện Quỳnh Phụ và Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) Kính gửi các Đài truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ:
Đài TT - TH huyện Quỳnh Phụ
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC