Chính trị
Quỳnh Phụ: Quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày cập nhật: 26/01/2016

    Về dự và chỉ đạo hội nghị, ở tỉnh có đ/c Phạm Hồng Bàng – TUV, Phó trưởng ban dân vận TU, đ/c Nhâm Gia Quân - Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đ/c Ngô Thị Kim Hoàn – Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của các Ban XDĐ; ở huyện có đ/c Nguyễn Khắc Thận – TUV, Bí thư huyện ủy, đ/c Vũ Văn Liệu – Phó bí thư TTHU, Đ/c Nguyễn Quang Cơ – PBTHU, Chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong BTV HU, ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa 15, TT HĐND, lãnh đạo UBND, thủ trưởng các phòng ban ngành, MTTQ, đoàn thể huyện; lãnh đạo, cán bộ, công chức, chuyên viên các ban XDĐ, lãnh đạo các ngành của huyện được phân công theo dõi xã, TT; cùng các đ/c Bí thư đảng ủy, Bí thư chi bộ các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trực thuộc HU và phó bí thư đảng ủy quân sự huyện; ở xã có đ/c bí thư, phó BT đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, công chức văn phòng đảng ủy 38 xã, TT.

Tại HN, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn – Phó trưởng ban tuyên giáo TU đã giới thiệu các nội dung của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020 như 10 thành tựu nổi bật, 5 giải pháp trọng tâm, 3 đột phá được đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và các nội dung khác…; sau đó, Hội nghị đã tổng kết công tác XDĐ của huyện QP năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, mặc dù còn gặp một số khó khăn, song được sự lãnh đạo chỉ đạo của TU, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh, HU, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện và giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

BTVHU đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn và đề ra những chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, phù hợp với thực tế địa phương. Việc tổ chức quán triệt triển khai nghiên cứu học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quyết định của BCH TW, Bộ chính trị, Ban bí thư, chính phủ được thực hiện nghiêm túc; tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong nghị quyết, liên hệ với thực tiễn ở địa phương đơn vị; vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên thành chương trình kế hoạch hành động, các quy định cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề trọng tâm, đảm bảo tính khả thi cao, tạo được sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong CBĐV và nhân dân. Chương trình làm việc, hệ thống quy chế và việc chấp hành quy chế được thực hiện nghiêm túc, đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc họp, đổi mới công tác lãnh đạo điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường làm việc và nghe các ngành, các đại phương báo cáo để tập trung giải quyết các vấn đề mới phát sinh trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng chính quyền được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã hội có nhiều tiến bộ; công tác XDĐ được quan tâm và xác định là nhiệm vụ then chốt; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo, chú trọng vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Công tác chính trị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, chủ động nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội của cấp ủy cơ sở và các tổ chức trong hệ thống chính trị đã từng bước được nâng lên; công tác khoa giáo và biên soạn lịch sử đảng bộ được quan tâm; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM được chỉ đạo thường xuyên và tổ chức thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; Duy trì và thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBĐV; công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác nội chính và văn phòng cấp ủy: tiếp tục chỉ đạo thực hiện CT 17 của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính và phòng chống tham nhũng lãng phí; công tác văn phòng đã bám sát chương trình làm việc và các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu BTVHU lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện… Sau đại hội, BTVHU đã chỉ đạo các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện, các TCCS đảng bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, chỉ đạo làm tốt công tác bố trí cán bộ theo đề án nhân sự đã được phê duyệt đảm bảo khách quan đúng quy định… Về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng năm 2015, trọng tâm là chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội các TCCS đảng, ĐH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong báo cáo tổng kết, đồng chí Vũ Văn Liệu – PBTTT HU đã nêu rõ: qua quá trình đánh giá bình xét: toàn huyện có 56/71 TCSCĐ đạt TSVM, là năm có số tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM  cao nhất trong nhiều năm, trong đó có 11 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu.

Với những chủ trương giải pháp lãnh đạo cụ thể, trong năm 2015, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, tăng 7,74%. Các lĩnh vực đều đạt và vượt kế hoạch: SXNN, thủy sản đạt kết quả khá và tương đối toàn diện, CN TTCN XDCB tiếp tục phát triển, TMDV tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực XD NTM, là năm có số xã đăng ký và về đích NTM cao nhất tỉnh, nâng tổng số xã đạt NTM là 22, vượt chỉ tiêu đề ra trong năm; lĩnh vực VHXH có nhiều tiến bộ; các nhiệm vụ về quốc phòng, quan sự địa phương ANCT, TTATXH được đảm bảo..

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành của tập thể cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thực hiện đồng bộ các giải pháp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra… Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận – TUV, BTHU chỉ đạo: cần quán triệt thực hiện tốt đề án sản xuất, cơ cấu giống lúa, lịch thời vụ; thực hiện chỉ tiêu giao quân đợt 1 năm 2016… Cũng tại đây, đồng chí BTHU cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, ATGT trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của BCT về tính giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quán triệt các văn kiện hội nghị lần thứ 13 BCHTW đảng khóa 11 và những nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tại HN, bên cạnh việc tổng kết công tác XDĐ 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2016, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác XDĐ năm 2015 đã được khen thưởng.


Các tổ chức cơ sở đảng được tuyên dương khen thưởng.

Các tổ chức cơ sở đảng được tuyên dương khen thưởng

 

 

Lệ Xuân
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC