Chính trị
Quỳnh Phụ: Ðẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Ngày cập nhật: 08/04/2016

    Còn gần hai tháng nữa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra. Ðể góp phần cho cuộc bầu cử được tổ chức thành công, huyện Quỳnh Phụ đã tập trung tổ chức các hoạt động học tập, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm của công dân trong bầu cử.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử tại Quỳnh Phụ.


Những ngày này, về Quỳnh Phụ, tại các tuyến đường cửa ngõ của huyện như cầu Nghìn, cầu Hiệp, ngã ba Đợi, ngã tư Bạt và trung tâm các xã, thị trấn nổi bật những cổng chào, cụm pa nô, tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử. Hệ thống truyền thanh cũng liên tục tuyên truyền, thông tin về bầu cử cho thấy sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tuyên truyền về ngày hội lớn. Ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền bầu cử được huyện hết sức chú trọng, triển khai đồng bộ và hiệu quả, xác định đây là yếu tố quan trọng để ngày bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội lớn của toàn dân. Ủy ban Bầu cử huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền, học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cho 250 cán bộ chủ chốt của huyện, xã, thị trấn; tổ chức 133 lớp học tập, tuyên truyền về bầu cử tại các địa phương với hơn 18.000 cử tri tham gia. Phòng Văn hóa Thông tin huyện triển khai kế hoạch tuyên truyền, chia thành ba đợt cao điểm theo từng mốc thời gian, nội dung cụ thể, bảo đảm mọi thông tin được truyền tải tới người dân một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Tại các xã, thị trấn, công tác tuyên truyền về ngày bầu cử được đẩy mạnh với trên 1.200 buổi phát thanh; dựng mới 135 pa nô và 323 khẩu hiệu tuyên truyền tại các địa điểm công cộng. Phấn khởi và mong đợi đến ngày được trực tiếp cầm lá phiếu tham gia bầu cử, cử tri Phạm Thị Yến (xã Đông Hải) cho biết: Thông qua các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú của huyện và xã, cử tri địa phương đã nắm được đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua đó hiểu biết sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong bầu cử, từ đó sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Cùng nhiều địa phương khác trong huyện, xã An Lễ đang tích cực tuyên truyền cho cuộc bầu cử. Ông Đinh Văn Thuẫn, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã cho biết: Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động được địa phương hết sức chú trọng. Ban Chỉ đạo bầu cử và ủy ban Bầu cử xã đã tổ chức 4 lớp học tập, tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử, thu hút hơn 600 cử tri tham gia. Đài Truyền thanh xã tuyên truyền được gần 90 lượt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh và địa phương, tài liệu hỏi đáp về luật bầu cử. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan cũng được xã chú trọng với 8 cụm pa nô, 6 khẩu hiệu, gần 20 biển tường tại các khu vực công cộng. Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp của Ủy ban MTTQ, ban công tác mặt trận các thôn, các đoàn thể cũng được đẩy mạnh.

 

Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đúng quy trình cùng công tác tuyên truyền được đẩy mạnh từ huyện đến các địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hứa hẹn thành công tốt đẹp.

Trịnh Cường - Báo Thái Bình
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC