Trang chủ  »  CHÍNH TRỊ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Công bố quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quỳnh Phụ

Thực hiện quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Văn bản số 245/STNMT-QLĐĐ ngày 05/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ công bố công khai tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện. Bao gồm: Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thuyết minh tóm tắt; Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quỳnh Phụ

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách người ứng đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quỳnh Phụ: Ðẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Còn gần hai tháng nữa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra. Ðể góp phần cho cuộc bầu cử được tổ chức thành công, huyện Quỳnh Phụ đã tập trung tổ chức các hoạt động học tập, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm của công dân trong bầu cử.

Quỳnh Phụ triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Chiều ngày 29/2, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Trang:  1  2  3  4 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC