Các mô hình kinh tế giỏi
Hiệu quả mô hình nông trại Hà Duy Tầm xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ.

Ngày cập nhật: 21/12/2015

    Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trong nông nghiệp, năm 2001 gia đình ông Hà Duy Tầm xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả để xây dựng mô hình nông trại trên diện tích 2ha để mở rộng chăn nuôi tổng hợp và gieo trồng các loại cây dược liệu như hòe cao sản, đinh lăng, gấc vv…

Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trong nông nghiệp, năm 2001 gia đình ông Hà Duy Tầm xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả để xây dựng mô hình nông trại trên diện tích 2ha để mở rộng chăn nuôi tổng hợp và gieo trồng các loại cây dược liệu như hòe cao sản, đinh lăng, gấc vv…

Bên cạnh đó, Ông còn tự sáng chế ra một loại máy như bóc, tách Ngô, đậu tương và sấy khô hoa hòe. Đây là mô hình đã được nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành về tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm. Kết quả sản xuất năm 2015, trừ chi phí nông trại của Ông Hà Duy Tầm đã thu được trên 300 triệu đồng./.

Mạnh Tường
 
  • TRUYỀN HÌNH QUỲNH PHỤ
Video Clip Xem tất cả
  • CHUYÊN MỤC